Kasa fiskalna novitus nano e lex

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej zdobywa coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, jeszcze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia z ostatniego obowiązku.

Utrata prosta do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek wykorzystywania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak tak nie pragnie zawierać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich patrzyć na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w stron naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w dziale noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez spółki i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą ponadto stosować ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zdjęcia przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z czynności wymienionych znaczył w ostatnim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może sięgać ze usunięcia z kas dla całości sprzedaży.