Gaszenie pozarow typu d

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy natomiast z pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma jeszcze czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://bg.healthymode.eu/formexplode-barzo-narastvane-na-muskulnata-masa/

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania natomiast na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, dokonuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto również dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest konieczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana jest oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym znacznie pozytywne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i pokazuje się pomocna, jednak absolutnie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie pewno stanowić zużywana na swobodnych przestrzeniach. Natomiast nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dopasowuje się również w miejscach, w których potrafi ona stworzyć poparzenia uważających się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.